MySQL üzerinde metin değiştirme

Hali hazırdaki tablolarda değişmesi gereken karakter veya kelime için şu sorgu kullanılabilir.

UPDATE user_accounts SET username = REPLACE(username,'Ğ','G');

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir