Laravel 5.6 kurulumu

Bir Linux (bu yazıda Ubuntu) makine üzerine nginx php mysql kurup sonra da makineye composer kurup bu yazıyı okumaya devam ederseniz daha verimli olacaktır. :)

Laravel’i kuracağımız adres olarak /var/www dizinini seçiyoruz. Daha sonra nginx ile bir URL’yi bu dizine işaret edeceğiz.

Ama öncelikle şu gereksinimleri gidermek gerek:

  • PHP >= 7.1.3
  • OpenSSL PHP Extension
  • PDO PHP Extension
  • Mbstring PHP Extension
  • Tokenizer PHP Extension
  • XML PHP Extension
  • Ctype PHP Extension
  • JSON PHP Extension

Bu şartlar da sağlanıyorsa Laravel kurulumunda hata almamak gerekiyor.

cd /var/www ile kurulumu yapacağımız dizine gidiyoruz.

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel proje_ismi "5.6.*"

Komutu ile proje_ismi klasörüne Laravel’in başlangıç dosyalarını indiriyoruz. Bu işlem biraz uzun sürecektir çünkü geriye kalan indirmeleri kendisi halledecektir.

Laravel’in indirilmesi bitti ise sıra .env dosyasının oluşturulmasına geldi, onun için /var/www/proje_ismi dizini altındaki .env.example dosyasını cp .env.example .env komutuyla kopyalıyoruz. nano veya vi ile açıp içindeki gerekli alanları (Örn: mysql bağlantısı) doldurmak gerektiğini unutmayın.

Laravel’in etkinleştirilmesi için komut satırından /var/www/proje_ismi dizinine geldikten sonra

php artisan key:generate

komutunu çalıştırmalısınız.

Şimdi gerekli dizinlere yazma izni vermeniz gerekiyor, bunlar logların ve geçici dosyaların tutulacağı dizinler.

chmod 777 -R /var/www/proje_ismi/storage

chmod 777 -R /var/www/proje_ismi/bootstrap/cache

Ardından nginx için kurulum gerekiyor /etc/nginx/sites-available dizininde default adında bir dosya halihazırda bulunuyor olmalı. Bu dosyayı düzenleyebilirsiniz. Başka siteleri bu dosyanın altında bloklar halinde oluşturabilirsiniz. Yahut yeni boş bir dosya oluşturup içini doldurabilirsiniz. Yeni oluşturursanız bu dosyanın bir kısayolunu

ln -s /etc/nginx/sites-available/kopyalanacak_dosya /etc/nginx/sites-enabled/

komutu ile /etc/nginx/sites-enabled dizini içine oluşturmanız gerekir.

nginx’in laraveli çalıştırabilmesi için PHP ayarlarının yapılması/eklenmesi gerekiyor. Aşağıdaki örnekte yer alan kodları kullanabilirsiniz. default dosyasında da buna çok benzer kodları görebilirsiniz. PHP kodlarının çalışması için en altta yer alan italik bloğun da server bloğu içinde yer alması gerekiyor.

server {
listen 80;
server_name www.projeismi.com;
root /var/www/proje_ismi/public;
index index.php;
location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}
location ~ \.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
# With php7.0-fpm:
fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
}

}

nginx’i yeniden başlattıktan sonra DNS ayarları da yapıldıysa www.projeismi.com adresi açılınca karşınıza kocaman bir Laravel yazısı gelmelidir.

Bundan sonrası için https://laravel.com/docs/5.6/installation adresinden Laravel’in orjinal dokümantasyonuna gidebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.