Ubuntu 18 – Netplan Statik IP

Aşağıdaki gibi ayar bilgileri /etc/netplan/dosyaismi.yaml dosyasına yazılıp kaydedilecek. Sütun boşluklarına çok dikkat etmek gerekiyor yoksa hata verebiliyor.

network:
  ethernets:
    eth0:
      addresses: [192.168.1.68/23]
      gateway4: 192.168.0.1
      nameservers:
       addresses: [8.8.8.8,1.1.1.1]
      dhcp4: no
    eth1:
      addresses: [79.123.165.68/23]
      gateway4: 79.123.165.254
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8,1.1.1.1]
      dhcp4: no
  version: 2

Ardından ip ayarı uygulama.

sudo netplan apply

Ubuntu Kullanıcı Adını Değiştirmek

eskiKullanici isimli kullanıcı yerine yeniKullanici isimli kullanıcıyı kullanmak istiyoruz diyelim.

Normal giriş yaptıktan sonra geçici bir hesap (temporary) oluşturuyoruz;

sudo adduser temporary
sudo adduser temporary sudo
exit

Daha sonra temporary kullanıcısı ile giriş yapıyoruz;

sudo usermod -l yeniKullanici eskiKullanici
exit

yeniKullanici ile giriş yapalım ve temporary’i silelim.

sudo deluser temporary
sudo rm -r /home/temporary

Kaynak:
https://askubuntu.com/questions/34074/how-do-i-change-my-username

MySql Sunucuya Uzaktan Erişebilmek

Mysql server kurdunuz ancak phpMyAdmin kurmadan sunucuya erişmek istiyorsunuz. Bunun için MySQL Server’ın gelen bağlantı isteklerini dinlediği ip adresini belirlemek ve dışarıdan bağlanabilecek bir kullanıcı oluşturmak gerekiyor.

Continue…

Out of memory: Kill process problemi – Ubuntu 16.04

Ubuntu 16.04 ile bir ayarın açık olarak gelmesi nedeniyle, sistem bazı processleri belleği aşma nedeniyle kendiliğinden kapatıyor. Sonuçta da Out of memory: Kill process 22716 (/usr/share/webm) score 946 or sacrifice child gibi bir hatayı /var/log/kern.log dosyasına yazıyor.

Eğer özellikle Ubuntu 16.04 x64 Server kullanırken ani kapanmalar yaşıyorsanız ve terminalde yukarıdakine benzer mesajlar görüyorsanız şu ayarları yapmanız faydalı olacaktır.

/etc/sysctl.conf

dosyasının en altına

vm.oom_kill_allocating_task = 1

satırını ekleyelim.

Daha sonra birşey yapmamıza gerek kalmadan problemi çözmüş oluyoruz.

Apache http’den https’e yönlendirmek

Aşağıdaki blok ile sunucuya http’den gelen bağlantıları https olarak yönlendirebilirsiniz.

<VirtualHost *:80>

RewriteEngine on
ReWriteCond %{SERVER_PORT} !^443$
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

</VirtualHost>